ติดต่อเรา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ที่อยู่
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 516, 524, 530
โทรสาร 0-2579-0109 หรือ 0-2579-0455
Email
สายอุดมศึกษา rinudom@nrct.go.th
สายอาชีวศึกษา rinvec@nrct.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
08.30 – 16.30 น.

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง

รถประจำทาง

รถเมล์สายที่ผ่าน : 26 , 34 , 39 ,59 , 107 , 126 , 129 , 114 , 185
รถปรับอากาศ 26 , 39 , 59 , 107 , 114 , 129 , 185 , 503 , 512 , 51 3 , 522 , 524 , 543
รถปอ พ. : 34
รถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS

ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท ลงสถานีเกษตรศาสตร์ ทางออก 3 เดินตามถนนประมาณ 5 นาที จนถึงสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
รถยนต์ส่วนตัว

รถยนต์ส่วนตัว

ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขับต่อไปอีกประมาณ 650 เมตร