ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา
Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก